04-2018 Starterswoningen Nieuwe Inslag Breda uit de steigers.

Aan de Nieuwe Inslag in Breda wordt gebouwd aan de realisatie van 62 sociale huurappartementen. WonenBreburg is de opdrachtegever.