09-01-2015 Buurtcentrum Kalsdonk positief ontvangen door buurt

Het plan voor vervangende nieuwbouw van een versleten buurtcentrum en supermarkt in de wijk Kalsdonk te Roosendaal is door omwonenden positief ontvangen. Dit bleek tijdens de buurtpresentatie op 18 december 2014. De procedure voor de Omgevingsvergunning loopt en naar verwachtng zal in het voorjaar van 2015 gestart kunnen worden met de realisatie ervan.