Projecten

Stedelijk Gymnasium Breda

Het Stedelijk Gymnasium Breda afficheert zich met het motto ‘een moderne school met een klassieke traditie’. In dit motto heeft
Rienks Architecten de aanleiding voor het gebouwconcept gevonden. Het gebouw is
namelijk geïnspireerd op de organisatie van de klassieke Romeinse domus.
Daarnaast is de Gulden Snede toegepast als maatvoeringsprincipe voor de gevels
en de plattegronden inclusief het buitenterrein. De consequente hantering hiervan
heeft geleid tot de gewenste repetitie in de gevels zonder dat de gevels saai
worden

Please Wait