Projecten

IKC De Oase Breda

In de Kameelstraat te Breda is sinds kort IKC De Oase gevestigd. Dit IKC bestaat uit basisschool De Fontein en kinderdagverblijf Belle Fleur. Het betreft hier de renovatie en gedeeltelijke uitbreiding van een bestaand gebouw dat in de afgelopen decennia meerdere uitbreidingen heeft gekend. Aan Rienks Architecten de taak om van de aldus ontstane lappendeken aan architectuurstijlen één geheel te maken. De uitbreiding alsmede de gevelrenovatie van het bestaande gebouw is aangepakt met accoya houten delen en zwarte kozijnen. Op deze manier is met geringe ingrepen toch een geheel gemaakt. Aan de binnenkant is vooral licht en doorzicht toegevoegd, passend bij de onderwijsvisie van de school.

Please Wait