Projecten

Kranenburgschool

Ingeklemd tussen de doorgaande waterlinie weg en de rivier de Kromme Rijn ligt de prachtige locatie van de Kranenburgschool. De Kranenburgschool is een school voor Praktijkonderwijs. Rust en ruimte zijn belangrijke kwaliteiten die een gebouw moet bezitten wil het geschikt zijn voor dit type onderwijs. Dit is zeker gelukt bij de realisatie van de vervangende nieuwbouw van deze school. Er is optimaal gebruik gemaakt van de situatieve kenmerken en in het gebouw heerst een weldadig gevoel van rust en ruimte. De architectuur is strak en modern en contrasteert mooi met de groene kwaliteit van het Kromme Rijn gebied. Opdrachtgever is de Willibrord Stichting te Utrecht. Het gebouw is in 2012 opgeleverd.

Please Wait