Projecten

Nieuwbouw SBO Westerwel

Nieuwbouw SBO Westerwel te Tilburg

In de Reeshof te Tilburg is een nieuw gebouw gerealiseerd ten behoeve van de samenvoeging van de SBO scholen de Reitse Hoeve en ‘t Zand. Opdrachtgever was de Stichting Speciaal Onderwijs Tilburg. Een sporthal maakt eveneens deel uit van het programma. De locatie is langwerpig van vorm. Het gevraagde programma is in 4 te onderscheiden bouwmassa’s ondergebracht.¬†Enerzijds¬†is dit gedaan om kleinere clusters van groepen in het gebouw mogelijk te maken, anderzijds om een te forse wandwerking van het gebouw te voorkomen. Het gebouwconcept is het resultaat van een intensief traject met de toekomstige gebruikers van het gebouw. In verband met de aanwezigheid van een drukke doorgaande weg zijn glazen geluidsschermen aan de gevel bevestigd. De oplevering van het gebouw heeft plaatsgevonden in januari 2008.

 

Please Wait