Projecten

ROC van Amsterdam

Het gebouw van het ROC van Amsterdam is het laatste gebouw dat in het gebied rondom het station Sloterdijk is gerealiseerd. Onder supervisie van Felix Claus is een gebied ontstaan dat voornamelijk bestaat uit grootschalige kantoorgebouwen in een gesloten bouwblokstructuur. De continue veranderingen in het onderwijs maken het ontwerpen van flexibele en aan veranderende inzichten aanpasbare gebouwen noodzakelijk. In de visie van Rienks Architecten is flexibiliteit vooral het ontwerpen van ruimte, transparantie en de kunst van het weglaten. Essentieel zijn een opdrachtgever en een architect met visie en durf. In het ROC van Amsterdam trof de architect een opdrachtgever die een innovatief onderwijsconcept ambieerde en bereid was van de gebaande paden af te wijken. Het vernieuwende onderwijsconcept en het gebouwconcept vonden elkaar in de term ´onderwijswarenhuis’. Kenmerkend voor het gebouw is de verrassende ruimtelijkheid bij binnenkomst van het gebouw. Hier komt het warenhuisidee direct tot uiting. Vanuit een centraal atrium zijn als het ware alle functies en afdelingen binnen het ROC uitgestald als ware het een onderwijsassortiment. Maximale openheid en transparantie dragen bij aan de ervaring van ruimte, overzicht en veiligheid. In het interieur zijn een aantal element toegevoegd met als thema ´creating memories´. De school moet een blijvende herinnering bij de leerlingen achterlaten. Opvallend is de olievlek op de vloer in het atrium (olie is immers het middel dat de techniek doet functioneren) en de illustraties in het restaurant door Workshop of Wonders.

Please Wait