Projecten

Sociale woningbouw Nieuwe Inslag Breda

Aan de Nieuwe Inslag in Breda zijn 62 nieuwe sociale huurwoningen gerealiseerd op een plek waar voorheen 54 woningen stonden. Binnen het bestaande bestemmingsplan is in opdracht van WonenBreburg in nauwe samenwerking met de gemeente Breda dit project in zeer korte tijd tot stand gekomen.

Please Wait